Verzoeken om overlevering

Het verzoek van de ene (Europese) lidstaat aan de andere om een persoon die zich in de ene lidstaat bevindt, over te brengen naar de andere (Europese) lidstaat, op grond van verdenking van een strafbaar feit.