Sterke toename uit- en overleveringen

Sinds 2004 is het aantal verzoeken om uit- en overlevering van verdachten meer dan verdubbeld. Het aantal overleveringen neemt sindsdien jaarlijks toe, het aantal uitleveringen neemt af. Dit hangt samen met de invoering van het Europees arrestatiebevel (EAB).

Nederland kreeg in 2006 in totaal 821 verzoeken om uitlevering of overlevering van verdachten. Ruim 85 procent van deze verzoeken was gebaseerd op het EAB.
Nederland ontvangt meer verzoeken dan het laat uitgaan. In 2006 heeft Nederland 174 verzoeken om over- en uitlevering aan andere landen gericht. Ook hier is een verschuiving van uitleveringen naar overleveringen zichtbaar.

Het EAB vervangt de verdragen en procedures rond uitleveringen binnen de Europese Unie. De regels voor overlevering zijn eenvoudiger en leiden tot meer samenwerking tussen de lidstaten.

Verzoeken om uit- of overlevering

Verzoeken om uit- of overlevering

Bron: StatLine, Bijzondere procedures in strafzaken