Nederlanders relatief rijk

Nederlanders zijn, met de Luxemburgers en de Ieren, de rijkste burgers van de Europese Unie. De Oost-Europeanen zijn nog altijd het armst, maar zij hebben wel de snelst groeiende economieën, en profiteren van het lidmaatschap van de Europese Unie.

Kwart meer inkomen

Nederlanders behoren tot de allerrijkste burgers van de Europese Unie. Het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking lag in 2006 alleen in Luxemburg en Ierland hoger dan in ons land. Volgens deze maatstaf lag het gemiddeld inkomen in ons land vorig jaar een kwart hoger dan het gemiddelde van de hele Europese Unie.

Bbp per hoofd van de bevolking,  2006

Bbp per hoofd van de bevolking,  2006

Geringe rijkdom nieuwe lidstaten

De nieuwe lidstaten uit het voormalige Oostblok zijn nog altijd veruit het armst. In Roemenië en Bulgarije, die op 1 januari 2007 bij de Unie kwamen, ligt het inkomen (bbp per hoofd) ruim vier keer lager dan in Nederland. Van de Oost-Europese toetreders van mei 2004 is het gemiddelde inkomen het hoogst in Tsjechië en Slovenië. Het inkomen is er inmiddels hoger dan in Portugal.
Het inkomen van Luxemburg is zo hoog door de grote omvang van de Luxemburgse financiële sector in verhouding tot de geringe omvang van de bevolking. Afgezien van Luxemburg ligt het inkomen in alle lidstaten overigens nog aanzienlijk lager dan in de Verenigde Staten.

Wel een hoge groei

De armere Oost-Europese landen groeien wel hard. Dankzij het lidmaatschap van de Europese Unie is hun handel met andere EU-landen sterk toegenomen. De economische groei in de landen van het voormalige Oostblok ligt al enkele jaren ruim boven het gemiddelde van de Europese Unie. De groei was in de meeste Oost-Europese landen ook in 2006 aanzienlijk.

Economische groei,  2006

Economische groei,  2006

Het aandeel van de nieuwe Oost-Europese lidstaten in de totale handel tussen de EU-landen is de laatste jaren flink toegenomen. Hun marktaandeel steeg tussen 1999 en 2005 van ruim 5 procent naar 9 procent. Deze groei is ten koste gegaan van het marktaandeel van grote economieën als Italië en het Verenigd Koninkrijk. Nederland verzorgde in 2005 bijna 12 procent van de totale export binnen de Unie. Dat is na Duitsland het grootste marktaandeel binnen de EU.

Marktaandeel export EU-25, 1999-2005

Marktaandeel export EU-25, 1999-2005

Bart Meijer

Bron: Eurostat