Verleende bouwvergunningen

De gegevens over verleende bouwvergunningen en gereedgekomen nieuwbouwwoningen zijn afkomstig uit de Statistiek Verleende Bouwvergunningen en de Woningstatistiek. Het CBS stelt deze statistieken samen op basis van gemeentelijke opgaven.