Minder bouwvergunningen voor woningen

Het aantal verleende bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen is in het eerste kwartaal van 2007 met 23 procent gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal van 2006. Dit is het tweede opeenvolgende kwartaal dat er minder bouwvergunningen zijn verleend. Het aantal gereedgekomen woningen is in het eerste kwartaal van 2007 met 16 procent afgenomen.

Woningbouw eerste kwartaal

Woningbouw eerste kwartaal

Ruim 18 duizend bouwvergunningen verleend

In het eerste kwartaal van 2007 is er voor ruim 18 duizend woningen een bouwvergunning afgegeven. Dit zijn er ruim 5 duizend minder dan in dezelfde periode van 2006. Alleen in Noord-Brabant, Gelderland, Groningen en Flevoland nam het aantal bouwvergunningen toe. In Noord-Holland (3,0 duizend bouwvergunningen minder) en de provincie Utrecht (–1,4 duizend) was de afname het grootst, vooral door de daling in Amsterdam en Utrecht.

Verleende bouwvergunningen

Verleende bouwvergunningen

Minder opgeleverde woningen

In het eerste kwartaal van 2007 zijn 10 duizend nieuwe woningen gereedgekomen, ruim 2 duizend woningen minder dan in het eerste kwartaal van 2006. In alle provincies, met uitzondering van Noord-Brabant (359) en Groningen (46), zijn in het eerste kwartaal van 2007 minder woningen opgeleverd dan in het eerste kwartaal van 2006. De afname van het aantal opgeleverde woningen was het grootst in Limburg (566 woningen minder) en Utrecht (–548).

Gereedgekomen woningen

Gereedgekomen woningen

Voorraad nog op te leveren woningen stijgt

Eind maart 2007 was de voorraad nog op te leveren woningen ruim 177 duizend. Dat is 11 procent meer dan een jaar eerder. In alle provincies is de voorraad nog op te leveren woningen toegenomen. In Zuid-Holland is de toename het grootst.

Voorraad op te leveren woningen

Voorraad op te leveren woningen

Cees Steijn

Bron: StatLine,