EMU-schuldquote

De EMU-schuldquote is de EMU-schuld uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp).