Nederland voldoet in 2006 aan begrotingseisen

Het Nederlandse EMU-saldo over 2006 bedraagt 3,0 miljard euro. Dit is 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Het is weer voor het eerst sinds zes jaar dat een EMU-overschot gemeld kan worden.

Klein overschot Nederland

Het EMU-saldo van de 27 landen van de Europese Unie bedroeg -1,7 procent van het bbp, tegenover -2,4 procent in 2005. Zestien lidstaten registreerden in 2006 een tekort, elf lidstaten konden over 2006 een positief EMU-saldo rapporteren. Denemarken had het grootste EMU-overschot (4,2 procent), Hongarije had het hoogste tekort (9,2 procent). In Nederland is het overschot 0,6 procent. Hiermee blijft het Nederlandse EMU-saldo net als voorgaande jaren ruim boven het EU-27 gemiddelde EMU-saldo (norm -3 procent)

EMU-saldo (norm - 3 procent)

Schuldquote gedaald

De Nederlandse schuldquote daalde van 52,7 procent in 2005 naar 48,7 procent in 2006. Voor het eerst sinds 1980 ligt de schuldquote hiermee weer onder de 50 procent van het bbp. De schuldquote van alle 27 EU-landen komt uit op 61,7 procent, 1,2 procentpunt lager dan in 2005. De totale schuld van de Europese landen ligt daarmee nog wel boven de schuldnorm van 60 procent.

Tien lidstaten komen boven deze norm uit. Italië (106,8) en Griekenland (104,6) hebben een schuld die groter is dan hun bbp. Verder rapporteerden België (89,1), Duitsland (67,9), Malta (66,5), Hongarije (66,0), Cyprus (65,3), Portugal (64,7), Frankrijk (63,9) en Oostenrijk (62,2) een schuld boven de norm.

EMU-schuld (norm 60 procent)

EMU-schuld (norm 60 procent)

Vijftien landen voldoen aan beide EMU-normen

Van de 27 EU-lidstaten voldeden vijftien landen aan beide EMU-normen: een EMU-tekort onder de 3 procent én een EMU-schuld onder de 60 procent. Tot deze landen behoren ook Bulgarije en Roemenië, die op 1 januari 2007 zijn toegetreden tot de Europese Unie. Italië, Portugal en Hongarije voldeden aan geen van beide normen.

Marga Hüttner en Dennis van Gessel

Bron: Eurostat,