Bijstand duikt onder grens van 300 duizend

In het eerste kwartaal van 2007 is het aantal bijstandsuitkeringen aan personen onder de 65 jaar gedaald tot 297 duizend. Voor het eerst sinds 1981 ligt het aantal bijstandsuitkeringen onder de 300 duizend. Het aantal uitkeringen aan personen die langer dan een jaar een bijstandsuitkering ontvangen, is in een jaar tijd flink gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Forse afname aantal bijstandsuitkeringen

Het aantal bijstandsuitkeringen is ten opzichte van 31 maart 2006 met ruim 9 procent gedaald. Dat komt overeen met 30 duizend uitkeringen. Naar verhouding nam het aantal uitkeringen bij (echt)paren meer af dan bij alleenstaanden, 11,1 procent tegenover 8,7 procent

Ook langdurende uitkeringen flink gedaald

Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die langer dan een jaar een bijstandsuitkering ontvangen, lag aan het eind van het eerste kwartaal van 2007 ruim 16 duizend lager dan een jaar eerder. Dit komt onder meer door de aanhoudend gunstige arbeidsmarkt.

Het aantal bijstandsuitkeringen aan personen die korter dan een jaar een uitkering ontvingen, daalde in dezelfde periode met 13 duizend.

Steeds minder 15- tot 25-jarigen in de bijstand

Ten opzichte van 1 januari 2005 is het aantal uitkeringen aan bijstandsontvangers van 15 tot 25 jaar met 42 procent afgenomen. In deze leeftijdsgroep worden minder dan 10 uitkeringen per 1 000 personen verstrekt.

De daling van het aantal uitkeringen aan personen vanaf 35 jaar is met 3 procent aanmerkelijk geringer dan bij de groep jongeren. In totaal werden eind eerste kwartaal van dit jaar 27 bijstandsuitkeringen per 1 000 personen verstrekt.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.