Meeste woningen erbij in Utrecht

Van alle gemeenten in Nederland nam in 2006 het aantal woningen in Utrecht het sterkst toe. De woningvoorraad nam met ruim 2 500 toe. Daarna volgden Rotterdam met een stijging van 1 400 woningen en Almere, Amsterdam en Den Haag met ieder ruim 1 100 woningen bij. In verhouding tot het totaal aantal woningen was de stijging echter het grootst in de gemeente Schermer ( 8 procent). Ook in de gemeenten Aalsmeer, Barendrecht, Andijk en Bolsward lag de groei van de woningvoorraad ver boven het landelijk gemiddelde van bijna 1 procent. De woningvoorraad kromp vorig jaar daarentegen in ongeveer 30 gemeenten. In Delfzijl nam de woningvoorraad het meest af (-112). Verder verminderde het aantal woningen ook fors in Nieuwegein, Vaals, Vlissingen en Rozenburg. In deze gemeenten slonk de woningvoorraad met 70 à  90 woningen.

Bron: StatLine.