Mantelzorg

Mantelzorg bestaat uit langdurende zorg voor een ernstig zieke of hulpbehoevende ouder, partner, kind, familielid, vriend of kind buiten het huishouden. In dit artikel valt onder de mantelzorg ook de kortdurende zorg (minder dan twee weken) voor een kind of familielid vanwege een plotselinge ziekte, een ongeval of ziekenhuisopname.