Woonbuurten

De gemeenten zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionaal niveau en zijn afgebakend vanuit bebouwingsoogpunt of sociaal-economische structuur.
Wijken zijn optellingen van een of meer aaneengesloten buurten.
In dit onderzoek zijn alleen buurten en wijken betrokken waarin meer dan 200 huishoudens wonen. Bewoners van instellingen en tehuizen zijn niet meegeteld.