Minst welvarende buurten in noorden en oosten

Volgens de rangschikking van ruim zesduizend woonbuurten naar gemiddeld inkomensniveau van huishoudens lagen in 2004 de minst welvarende buurten van heel Nederland in Leeuwarden en Harlingen. Wassenaar en Den Haag herbergen de meest welvarende buurten. Den Haag is ook de gemeente met de grootste welvaartscontrasten.

Twintig buurten met laagste gemiddelde inkomen

Twintig buurten met laagste gemiddelde inkomen

Minste welvaart in Leeuwarden en Harlingen

Het gemiddelde inkomen van Nederlandse huishoudens lag in 2004 net iets boven de 20 duizend euro. Woonbuurt Vrijheidswijk-West in Leeuwarden is met een gemiddeld inkomen van 11,5 duizend euro het minst welvarend van heel Nederland. Op de tweede en derde plaats komen, volgens de rangschikking van laag naar hoog, Plan-Zuid in Harlingen en Kerkelanden in Almelo met inkomens rond de 12,5 duizend euro.

Veel welvaartsproblemen in noorden en oosten

Van de honderd minst welvarende buurten liggen er ruim vijftig in het noorden en oosten van het land, bijna veertig liggen in het westen. Zeker, Den Haag voert de lijst aan met elf arme buurten, en ook Rotterdam is met negen arme buurten flink vertegenwoordigd. Maar op de tweede plaats staat Leeuwarden met liefst tien buurten van lage welvaart. En op de vierde stek staat de perifeer gelegen stad Almelo met acht buurten van lage welvaart. Daarna volgen Arnhem, Dordrecht, Hoogezand-Sappemeer en Enschede.   

Twintig buurten met hoogste gemiddelde inkomen 

Twintig buurten met hoogste gemiddelde inkomen

Vier keer Wassenaar in de toptwintig

De rijkste buurt van Nederland is De Kieviet in Wassenaar, gevolgd door Westbroekpark in Den Haag en Villaparken in Hilversum. In De Kieviet ligt het gemiddelde inkomen ruim boven de 60 duizend euro.

Van de twintig rijkste buurten in Nederland liggen er vier in Wassenaar, drie in Bussum en drie in Den Haag. Den Haag is de stad met de grootste contrasten in inkomen. Buurten met zeer lage inkomens zijn geconcentreerd in de wijken Schildersbuurt en Transvaalkwartier. Zeer rijke buurten zijn te vinden in de wijken Benoordenhout en Westbroekpark en Duttendel. 

Petra Ament en Ferdy Otten

Bron:

Dit artikel is het zesde uit een reeks over de buurtcijfers van het CBS. Eerder verschenen: