Immigranten

Immigranten zijn personen die zich vanuit het buitenland in Nederland vestigen en in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) zijn ingeschreven. Inschrijving in de GBA vindt plaats indien de verwachte verblijfsduur in Nederland in het halfjaar
volgend op de vestiging ten minste vier maanden bedraagt.