Arbeidsmigranten

Dit zijn mensen die naar Nederland komen om te werken. Analyses laten zien dat de immigratie vanuit Europese landen conjunctuurgevoelig is en samenhangt met de werkloosheid in Nederland. Een hogere werkloosheid leidt tot een lagere immigratie.