Internationaal goederenvervoer

Goederenvervoer waarbij de laadplaats of de losplaats buiten Nederland ligt. Ook telt de doorvoer over Nederlands grondgebied mee. Voor het wegvervoer tellen ook de prestaties mee van Nederlandse voertuigen in het buitenland.
Genoemde aandelen zijn gebaseerd op miljarden tonkilometers totaal vervoer.