Overheid realiseert overschot van 3,0 miljard

In 2006 was het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid voor het eerst in zes jaar positief. Het overschot bedroeg 3,0 miljard euro. Het EMU-saldo is daarmee uitgekomen op 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). In 2005 was er nog een licht tekort van 0,3 procent. Vooral door het overschot en de verkoop van aandelen is de overheidsschuld sterk gedaald. De EMU-schuldquote daalde van 52,7 procent in 2005 naar 48,7 procent in 2006. Dit blijkt uit de eerste ramingen van het CBS.

Ruim overschot Rijk

Het ruime overheidsoverschot van 3,0 miljard euro is vooral te danken aan het Rijk. Dat gaf vorig jaar 4,8 miljard euro minder uit dan het ontving. Door de aantrekkende economie waren de belastingopbrengsten flink hoger dan in 2005. Verder namen ook de aardgasbaten fors toe. De rest van de centrale overheid had een overschot van 0,2 miljard euro.

De lokale overheid en de sociale fondsen boekten een tekort. Wel was het tekort van de lokale overheid met 0,2 miljard euro het laagste in zes jaar. In 2005 kwam de lokale overheid nog 1,0 miljard euro tekort. Gemeenten en waterschappen hadden net als in voorgaande jaren een tekort, de provincies echter realiseerden opnieuw een overschot. De sociale fondsen kenden vorig jaar een groot tekort van 1,8 miljard euro.

Overheidsschuld daalt flink

De overheidsschuld ofwel de EMU-schuld is in 2006 op 48,7 procent van het bbp uitgekomen. In 1993 bereikte de EMU-schuldquote een piek van 78,5 procent. Daarna is de quote gedaald tot 50,5 procent in 2002. Vervolgens nam de quote weer licht toe tot 52,7 procent in 2005. De Europese bovengrens ligt op 60 procent.

De overheidsschuld is in 2006 met iets meer dan 9 miljard euro gedaald tot 257,0 miljard euro. Door het overschot bij het Rijk en opbrengsten uit verkoop van aandelen (KPN en TNT) hoefde de overheid minder staatsleningen uit te geven en heeft ze meer kunnen aflossen. De obligatieschuld nam af met bijna 5 miljard euro. Verder nam het uitstaande kortlopende schuldpapier (DTC's) fors af, met meer dan 4 miljard euro.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen.