Huur

De huurgrenzen voor het verkrijgen van de huurtoeslag waren als volgt. De huur die men maandelijks verschuldigd was mocht niet lager zijn dan 195 euro en niet hoger dan 615 euro. Indien aanvrager en eventuele toeslagpartner jonger dan 23 jaar waren en er geen inwonende kinderen waren dan was de grens maximaal 340 euro.