Meegestookte biomassa

Het gaat hier om het gebruik van biomassabrandstoffen in elektriciteitscentrales tegelijkertijd met het gebruik van de fossiele brandstoffen kolen en/of aardgas. Voorbeelden van biomassabrandstoffen zijn houtrestproducten en palmolie.

De duurzaamheid van bepaalde soorten biomassa is onderwerp van maatschappelijke discussie. In dit artikel zijn alle soorten biomassa meegeteld. Dit is omdat de gegevens en algemeen geaccepteerde operationele criteria ontbreken om de duurzaamheid van biomassa te beoordelen.