Duurzame energie

Sinds het begin van 2004 voert het CBS de waarneming van duurzame energie uit, gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Duurzame energie is energie waarvoor hernieuwbare, primaire energiedragers met behulp van energieconversietechnieken zijn omgezet in secundaire ofwel bruikbare energiedragers. Duurzame energie wordt opgewekt met windenergie, waterkracht, zonne-energie, warmtepompen, warmte/koudeopslag en de inzet van biomassa. Deze duurzame energie komt beschikbaar in de vorm van elektriciteit, warmte en gas.

Duurzame energie wordt uitgedrukt in de energie-inhoud van de vermeden inzet van fossiele primaire energiedragers. Op deze wijze kunnen de verschillende bronnen met elkaar vergeleken worden en kan de duurzame energie worden afgezet tegen het totale energieverbruik in Nederland.

De berekening van de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie wordt uitgevoerd volgens de methodiek van het Protocol Monitoring Duurzame Energie (SenterNovem, 2004).