Duurzame elektriciteit

De productie van duurzaam opgewekte elektriciteit was in 2006 ongeveer twee keer zo groot als de productie van elektriciteit uit de kerncentrale in Borssele.

De overheid heeft als beleidsdoelstelling dat in 2005 6 procent van de in Nederland verbruikte elektriciteit duurzaam wordt opgewekt, voor 2010 is de doelstelling 9 procent en voor 2020 17 procent.

Aan de doelstelling voor 2010 heeft Nederland zich tevens in Europees verband gecommitteerd (Protocol Monitoring Duurzame Energie, SenterNovem 2004). Daarbij mag de import alleen worden meegeteld als het exporterende land daarmee expliciet instemt. Tot op heden heeft Nederland daarvoor nog geen afspraken gemaakt.