Duurzame binnenlandse bronnen

De hoeveelheid duurzame energie uit binnenlandse bronnen kwam in 2006 overeen met het aardgasverbruik van 1,8 miljoen huishoudens.

Tot voor kort had de overheid als beleidsdoelstelling dat in 2020 10 procent van alle verbruikte energie duurzaam wordt opgewekt. In het nieuwe regeerakkoord wordt zelfs gesproken over 20 procent.
De (tussen)doelstelling voor 2010 is 5 procent (Protocol Monitoring Duurzame Energie, SenterNovem 2004).