Energierekening 2007

De energiekosten zijn berekend op basis van het gemiddelde gas- en elektriciteitsverbruik van een huishouden in 2005 (Bron: branchevereniging EnergieNed).
Het gemiddelde elektriciteitsverbruik in dit jaar was 3657 kWh en het gemiddelde aardgasverbruik 1 664 kubieke meter. Voor het berekenen van de energiekosten is gebruik gemaakt van gegevens die verzameld worden voor de consumentenprijsindex.