Armoede

De uitkomsten over huishoudens met een laag inkomen zijn gebaseerd op de Regionale Inkomensstatistiek 2004. In het laatste Armoedebericht (CBS/SCP, 2006) werden landelijke uitkomsten gepresenteerd die berekend waren uit het Inkomenspanelonderzoek van het CBS. De uitkomsten kunnen daardoor iets afwijken.