Waar zit de armoede in de grote stad?

In 2004 had 15 procent van de huishoudens in de vier grote steden een laag inkomen. Landelijk was dat 9 procent. In de grote steden komt armoede relatief veel voor onder alleenstaanden van 45–64 jaar, eenoudergezinnen en paren met minderjarige kinderen.

In Amsterdam en Rotterdam meeste lage inkomens

Van de huishoudens in Amsterdam had 17 procent een laag inkomen. In Rotterdam was dat 16 procent, in Den Haag 14 procent en in Utrecht 11 procent.

Alleenstaande vrouwen van 45–64 jaar risicogroep

In alle vier steden kwam onder alleenstaande vrouwen van 45–64 jaar het hoogste aandeel lage inkomens voor. In Rotterdam hadden bijna vier op de tien van deze vrouwen een laag inkomen. Onder alleenstaande 45–64-jarige mannen en paren met minderjarige kinderen was het armoederisico in Amsterdam het hoogst. Van de paren met een laag inkomen werkte hier ongeveer de helft als zelfstandige.

Laag inkomen onder risicogroepen, 2004*

Laag inkomen onder risicogroepen, 2004*

*) voorlopige cijfers

Lage inkomens gespreid in Amsterdam en Rotterdam

In Amsterdam en Rotterdam zijn de lage inkomens redelijk gespreid over de stad. In alle wijken in Amsterdam en Rotterdam had meer dan een vijfde van de niet-westers allochtone huishoudens een laag inkomen. In Den Haag en Utrecht is wel sprake van enige concentratie van lage inkomens.

In Den Haag ook veel arme autochtonen

Den Haag heeft als enige grote stad wijken waar het aandeel lage inkomens onder autochtone huishoudens boven de 20 procent uitkwam. In Amsterdam en Rotterdam lag het op maximaal 16 procent, in Utrecht op 12 procent.

Voornaamste inkomensbron huishoudens met laag inkomen, 2004*

Voornaamste inkomensbron huishoudens met laag inkomen, 2004*

Utrecht vertoont afwijkend beeld

In Utrecht wijkt het beeld nogal af van de andere drie grote steden. De stad telt relatief veel werkenden en relatief weinig huishoudens die afhankelijk zijn van de bijstand. Ook is in Utrecht het aandeel niet-westerse allochtonen maar de helft van dat in de overige grote steden.

Veel uitkeringsgerechtigden in Rotterdam

In Rotterdam had 11 procent van de huishoudens een bijstandsuitkering. De groep lage inkomens bestond voor de helft uit ontvangers van een bijstandsuitkering. In de andere grote steden lag dit tussen de 35 en 40 procent.

Hendrika Lautenbach en Clemens Siermann

Bron: Sociaaleconomische trends, 1e kwartaal 2007
Armoedeprofielen van de vier grote steden