Dividendpercentage

Het dividendpercentage wordt berekend door het totale dividendbedrag te delen door de beurswaarde (ultimo) van het voorafgaande jaar.