Ontwikkelingsfasen ICT-gebruik

Bedrijven zijn ingedeeld naar de volgende fasen van ICT-gebruik:
0. geen externe datacommunicatie
1. wel externe datacommunicatie, geen website, verkoop of online after sales service
2. website
3. elektronische verkoop
4. online after sales service
5. koppeling eigen orderverwerkingssysteem met dat van afnemers/klanten.

In fase 1 maken bedrijven gebruik van door anderen geboden faciliteiten, maar hebben zij zelf geen faciliteiten op het internet. Ze kunnen echter wel bijvoorbeeld elektronisch inkopen. In fase 2 bieden bedrijven met een website informatie aan via internet. Bedrijven in fase 3 verkopen op elektronische wijze. In fase 4 bieden bedrijven online after sales service aan en communiceren met derden via internet. Ten slotte is er fase 5, waarin bedrijven hun automatiseringssysteem hebben gekoppeld met dat van klanten en/of afnemers. Hierdoor zijn bepaalde bedrijfsprocessen tussen het eigen bedrijf en een derde geautomatiseerd.

Iedere fase is min of meer een vervolgstap in het ondersteunen van bedrijfsprocessen door het gebruik van externe datacommunicatie. Toch is het niet zo dat een bedrijf pas in fase 4 kan komen als het de drie voorgaande fasen met succes heeft doorlopen. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die elektronisch verkopen zonder dat zij over een website beschikken.