Consumptiegroei


De in dit artikel gebruikte consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen. Alle mutaties zijn berekend uit niet voor seizoeneffecten gecorrigeerde data. Cijfers over de ontwikkeling van de consumptie in Nederland zijn bovendien gecorrigeerd voor wijzigingen in het zorgstelsel, ingevoerd per 1 januari 2006. De huishoudens deden hun aankopen zowel in eigen land als over de grens.