Gewelddelicten

Gewelddelicten omvatten de volgende soorten delicten: verkrachting, aanranding, overige seksuele misdrijven, bedreiging, misdrijven tegen het leven, mishandeling, dood en lichamelijk letsel door schuld, diefstal met geweld, en afpersing.

Bij de beleidssepots ging het in 2005 vooral om redenen die de persoon van de verdachte betroffen (41 procent): er was voornamelijk sprake van gewijzigde omstandigheden, de gezondheidstoestand van de verdachte vormde een belemmering, reclasseringsbelangen speelden een rol of de verdachte was al zozeer ‘getroffen’ door het feit zelf of de gevolgen daarvan, dat berechting niet meer wenselijk was.

Bij de technische sepots ging het in verreweg de meeste gevallen (85 procent) om bewijsproblemen. In mindere mate was de verdachte onterecht als verdachte aangemerkt of was het openbaar ministerie niet-ontvankelijk (elk ongeveer 6 procent van het totaal aantal technische sepots).