Vervroegde uittreding

De uitkomsten over vervroegde uittreding hebben betrekking op alle werkenden van 55 tot 65 jaar die een jaar later niet meer werkzaam waren, ongeacht of zij toen (vervroegd) pensioen ontvingen. Ook personen die in de loop van het jaar zijn overleden of geëmigreerd zijn als niet meer werkend beschouwd.

De gegevens in dit artikel zijn afkomstig uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Het SSB bevat integrale gegevens over personen, banen en uitkeringen in Nederland. De peildatum is de laatste vrijdag van september. Personen die in 2004 uittraden hadden in 2003 op de laatste vrijdag van september betaald werk, maar in 2004 op de laatste vrijdag van september niet.