Bedrijfsauto-industrie groeit

De betekenis van Nederland als fabrikant van personenauto’s neemt af, maar de productie van andere producten uit de automobielindustrie zoals vrachtauto’s, autobussen en auto-onderdelen groeit.

De productie van vrachtauto’s en autobussen trekt in ons land juist wel aan. In 2005 zijn ruim 63 duizend vrachtauto’s geproduceerd. Dat is 9 procent meer dan in 2004. De productie van autobussen groeide met ruim 30 procent tot 2 duizend stuks.

Productie Europese automobielindustrie, 2005

Productie Europese automobielindustrie, 2005

Personenauto-industrie bloeit in nieuwe lidstaten

In Nederland liep de productie van personenauto's terug van 180 duizend stuks in 2004 tot 115 duizend stuks in 2005. De afkalving van de personenauto-industrie is een nationaal verschijnsel. De landen van de Europese Unie produceerden in 2005 gezamenlijk bijna 18 miljoen personenauto’s. Dat is nagenoeg evenveel als in 2004. Opmerkelijk is de bloei van de auto-industrie in de tien nieuwe EU-lidstaten. Het afgelopen jaar nam daar de productie toe met 16 procent. In totaal was een derde van de wereldwijd geproduceerde personenauto’s in 2005 afkomstig uit Europa.

Nederland belangrijke producent bedrijfsauto's

In 2005 zijn in de landen van de EU-15 550 duizend vrachtauto’s gefabriceerd. Duitsland was met 37 procent de grootste fabrikant en het Nederlandse aandeel kwam uit op 12 procent. Daarnaast kwam de productie van autobussen uit op 30 duizend. Vooral Duitsland en Zweden participeerden hierin fors met ieder 26 procent. Het Nederlandse aandeel was 6 procent.

Hans Draper

Bron: Prodcom, Verband der Automobilindustrie (VDA, www.vda.de) en ACEA (www.acea.be)