Obligaties

Tot 2002 vormen aandelen de grootste categorie in de buitenlandse beleggingen, daarna zijn obligaties de grootste categorie. Pensioenfondsen beleggen relatief meer in buitenlandse aandelen dan in buitenlandse obligaties.
Verzekeraars beleggen relatief veel meer in buitenlandse obligaties. Dit heeft te maken met het feit dat verzekeraars voor een groot deel vaste contractuele verplichtingen in euro’s hebben, die vooral gedekt worden met beleggingen in euro’s.