Institutionele beleggers

De institutionele beleggers in Nederland bestaan uit pensioenfondsen, verzekeraars, niet onder toezicht staande verzekeringsinstellingen zoals herverzekeraars en VUT-fondsen en beleggingsinstellingen.