Euro

De invoering van de girale euro per 1 januari 1999 heeft een versnelling van de globalisering van de beleggingen met zich meegebracht. Door het wegvallen van het valutarisico is de thuismarkt verbreed tot het eurogebied.
In de periode 1985–1998 is het in het buitenland belegde deel van de totale beleggingen toegenomen van 13 procent naar 34 procent, in de periode 1998–2005 is dit aandeel toegenomen van 34 procent naar 64 procent.

De toegenomen gerichtheid op het buitenland geldt ook voor de Nederlandse overheid, die voor de financiering van haar schuld meer gebruik maakt van buitenlandse partijen. Daardoor hebben Nederlandse institutionele beleggers minder ruimte om te beleggen in Nederlandse staatsobligaties.