Beleggingen

De buitenlandse beleggingen bestaan naast aandelen en obligaties uit vaste eigendommen, girale tegoeden, deposito’s en onderhandse leningen. Vaste eigendommen maken een relatief kleiner deel uit van de totale buitenlandse beleggingen: 11 procent eind 1995 en 2 procent eind 2005.