Onderwijsuitgaven

In de berekening van de totale onderwijsuitgaven is, om een dubbeltelling te voorkomen, gecorrigeerd voor het deel van de studiefinanciering dat via de huishoudens weer naar de onderwijsinstellingen gaat. Dit deel van de studiefinanciering is namelijk bedoeld voor de betaling van het les- en collegegeld dat door de onderwijsinstellingen wordt geïnd. In 2005 gaat het om 0,2 miljard euro.
De onderwijsuitgaven per leerling/student zijn zonder de uitgaven van de overheid voor studiefinanciering en onderzoeksuitgaven van universiteiten.