Afwikkeling van de verplichtingen

Door de komst van het nieuwe zorgstelsel per 2006 heeft het Rijk een incidentele uitgavenpost gemaakt. Het ging om de afwikkeling van de verplichtingen in het oude stelsel. Zo werd de reguliere tegemoetkoming in de ziektekosten van het onderwijspersoneel al eind 2005 in één keer betaald (0,4 miljard euro), waar deze onder het oude stelsel pas gespreid in 2006 zou worden uitgekeerd.