Harmonisatie van huren

Wanneer een woning een nieuwe huurder krijgt, kan de huur van de woning worden bijgesteld tot de maximaal toegestane huur op basis van de puntentelling van het Ministerie van VROM.