Wettelijke schuldsaneringen

De wettelijke schuldsaneringsregeling (Wet schuldsanering natuurlijke personen) is een onderdeel van de Faillissementswet.
Met deze wettelijke schuldsaneringsregeling wordt voorkomen dat particulieren, met of zonder eenmanszaak, jarenlang achtervolgd worden door hun schuldenlast. Tevens kan onder deze wet medewerking van schuldeisers worden afgedwongen.

De cijfers in dit artikel over schuldsaneringen hebben betrekking op de vóór 1 juli 2006 beëindigde schuldsaneringen die gestart zijn in de periode 1998–2002.