Hoger dan gemiddelde schuld

De (aanvangs)schuld die de schuldenaar heeft bij de aanvraag schuldsanering, gemiddeld over de schuldsaneringen die in een akkoord geëindigd zijn blijkt hoger te zijn dan de schuld gemiddeld over alle schuldsaneringen die geëindigd zijn.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat dit niet voor alle arrondissementen geldt en dat alleen de schuldsaneringen waarvan de (aanvangs)schuld bekend is, zijn meegenomen in de berekening.