Brutoarbeidsparticipatie

Dit is de beroepsbevolking (werkzaam plus werkloos) in procenten van de bevolking.

Tot de beroepsbevolking worden gerekend:

·         personen die ten minste twaalf uur per week werken, of

·         personen die werk hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week gaan werken, of

·         personen die verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste twaalf uur per week te vinden.

In dit artikel is gekozen om de werkzame en werkloze beroepsbevolking samen te nemen, in plaats van alleen naar de werkzame beroepsbevolking te kijken. Daardoor zijn de uitkomsten minder conjunctuurgevoelig. In de periode 2002-2004 steeg de werkloosheid en daalde het aandeel dat tot de werkzame beroepsbevolking behoort. De daling van de bruto arbeidsparticipatie onder arbeidsgehandicapten is echter niet het gevolg van conjuncturele bewegingen.