Financieel onafhankelijk

Iemand is financieel onafhankelijk wanneer zijn/haar netto jaarinkomen, bestaande uit inkomen uit arbeid en eigen onderneming en uitkeringen inkomensverzekeringen hoger is dan het bedrag van de lage-inkomensgrens. Deze bedroeg in 2004 ongeveer 10 300  euro.
De uitkeringen inkomensverzekeringen omvatten uitkeringen in verband werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensioenuitkeringen. Uitkeringen sociale voorziening (onder meer de Bijstandsuitkering), huursubsidie, kinderbijslag en ontvangen partneralimentatie dragen niet bij tot financiële  onafhankelijkheid. Om deze inkomensgrens ook te kunnen hanteren voor eerdere jaren is het inkomen uitgedrukt in het prijspeil van 2004.