Tienergeboorten

De referentieleeftijd van de moeders is de leeftijd op de laatste verjaardag. Het betreft hier meisjes die ten tijde van de geboorte jonger waren dan 20 jaar. Het aantal tienergeboorten betreft uitsluitend levendgeboren kinderen.