Producentenvertrouwen blijft zeer hoog

De ondernemers in de industrie blijven zeer optimistisch. Het producentenvertrouwen kwam in augustus 2006 uit op 8,2. Dit is een lichte daling ten opzichte van juli, toen een recordwaarde van 8,9 bereikt werd. De stemming onder de ondernemers is in de afgelopen 12 maanden sterk verbeterd.

Het producentenvertrouwen is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte productie in de komende drie maanden, het oordeel van de ondernemers over de voorraden gereed product en het oordeel over de orderpositie.

De ondernemers waren in augustus weer iets positiever over hun toekomstige productie dan in de voorgaande maand. Hun oordeel over de voorraad gereed product veranderde niet. Over de orderpositie waren de ondernemers iets minder positief gestemd dan in juli. Vooral door het positievere oordeel over de orderpositie bereikte het producentenvertrouwen afgelopen juli de hoogste waarde sinds de start van de waarneming, begin 1985. In het Webmagazine van 14 augustus wordt nader ingegaan op de recordwaarde die het producentenvertrouwen in juli bereikte.

Uit de Conjunctuurtest van augustus blijkt dat de stemming in de meeste branches van juli op augustus niet veel veranderd is. De resultaten van de Conjunctuurtest worden 24 augustus (14.00 uur) in detail beschreven in de Industriemonitor, elders op de CBS-website.

Producentenvertrouwen industrie

Producentenvertrouwen industrie

Meer cijfers over producentenvertrouwen zijn te vinden op de cijferpagina industrie