Orders stuwen producentenvertrouwen naar recordhoogte

Het producentenvertrouwen is in juli 2006 tot recordhoogte gestegen. In de afgelopen 12 maanden is het vertrouwen van  ondernemers in de industrie sterk toegenomen. Dat komt vooral doordat ondernemers meer tevreden zijn over hun orderpositie. Met name bij de producenten van investeringsgoederen is hun oordeel hierover sterk verbeterd.

Grote tevredenheid over orderportefeuille

Het producentenvertrouwen is van juli 2005 tot juli 2006 met bijna 13 punten gestegen. De verbeterde stemming onder de producenten is vooral te danken aan hun oordeel over hun orderpositie. Dat is met maar liefst 18 punten verbeterd. Ook de verwachting over de toekomstige productie is in juli 2006 duidelijk verbeterd ten opzichte van juli 2005. Het oordeel over de voorraden is in deze periode eveneens verbeterd, maar minder dan de andere deelindicatoren.
De ondernemers zagen hun orderontvangsten de afgelopen 12 maanden toenemen en daarmee nam ook hun tevredenheid gestaag toe. De index orderpositie (ontvangen orders uitgedrukt in maanden werk) is het afgelopen jaar gestegen van 97.2 in juli 2005 tot 104.1 in juli 2006. 

Ontwikkeling producentenvertrouwen en onderliggende factoren

Ontwikkeling producentenvertrouwen en onderliggende factoren

Producenten investeringsgoederen zeer tevreden

De producenten in de industrie zijn te verdelen in drie sectoren. Ze maken consumptiegoederen, halffabrikaten of investeringsgoederen. In alle drie de sectoren zijn de ondernemers veel positiever dan een jaar geleden.
Het oordeel over de orderpositie is bij de producenten van investeringsgoederen het meest verbeterd. Ook de producenten van consumptiegoederen en halffabrikaten zijn duidelijk beter te spreken over de orderpositie. Daarmee wordt de verbetering van dit oordeel in de industrie breed gedragen.

Ontwikkeling deelindicatoren producentenvertrouwen

Ontwikkeling deelindicatoren producentenvertrouwen

Ook de andere indicatoren laten positieve ontwikkelingen zien, maar de verschillen tussen de sectoren zijn groter. Vooral de producenten van consumptiegoederen zijn in juli 2006 veel positiever over de toekomstige productie dan in juli 2005. Over de voorraden gereed product is de tevredenheid in deze periode bij deze sector echter licht afgenomen. De producenten van halffabrikaten zijn hierover juist een stuk positiever gaan oordelen en zijn wat behoudender over de verwachte productie.

Sidney Vergouw