Dalende tendens in aantal faillissementen

In juni zijn er bijna 350 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dat is bijna 20 procent minder dan in juni 2005. In mei werden er ruim 380 bedrijven en instellingen failliet verklaard, bijna 3 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in juni uitgekomen op 364, een stuk lager dan in mei.

Het aantal faillissementen vertoont een dalende tendens. In het tweede kwartaal van 2006 daalde het in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat was al voor het vijfde kwartaal op rij. Bovendien kwam het aantal faillissementen in het tweede kwartaal van dit jaar uit op het laagste niveau in drie en een half jaar.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Meer cijfers over faillissementen