Fors hogere omzet detailhandel

In mei 2006 heeft de detailhandel 12,3 procent meer omzet behaald dan in mei 2005. Omzetontwikkelingen van meer dan 10 procent komen zelden voor, in de afgelopen tien jaar slechts twee keer. Bij een vrijwel ongewijzigd prijsniveau groeide het omzetvolume met bijna 12 procent. De omzet nam over de hele linie toe, maar vooral in de non-foodsector. De omzetontwikkeling in de detailhandel is positief beïnvloed doordat mei 2006 meer koopdagen had dan mei 2005. Na correctie hiervoor blijft er sprake van een fors hogere omzet van ongeveer 10 procent. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Opvallend grote toename van de omzet non-food

De winkels in de non-foodsector realiseerden in mei 2006 opvallend meer omzet dan in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet lag bijna 16 procent hoger. De prijzen bleven vrijwel gelijk. Alle onderscheiden branches lieten een omzettoename van meer dan 10 procent zien, met uitzondering van de winkels in huishoudelijke artikelen. Met ruim 18 procent boekten de winkels in bovenkleding de grootste omzetontwikkeling. Overigens kan de sterke groei van de omzet in de non-foodsector in mei 2006 voor een deel worden toegeschreven aan het lage niveau van de omzet in mei 2005.

Ook forse omzettoename foodsector

In mei 2006 hebben ook de winkels in de foodsector fors meer omzet geboekt dan in mei 2005. De omzet nam met 7 procent toe, vooral de supermarkten deden het goed. De prijzen waren krap 1 procent hoger dan een jaar eerder, het omzetvolume groeide met ruim 6 procent.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen