Aantal faillissementen fors afgenomen

In april zijn er bijna 360 faillissementen van bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) uitgesproken. Dat zijn er ruim 40 minder dan in maart. Ten opzichte van april 2005 gingen er 60, ofwel ruim 14 procent, minder bedrijven failliet.

Het aantal in een bepaalde maand uitgesproken faillissementen hangt nauw samen met het aantal zittingsdagen van de rechtbank in die maand. Dit kan van maand tot maand sterk fluctueren. Voor een betere kijk op de ontwikkeling wordt daarom gekeken naar de ontwikkeling van het voortschrijdend driemaandsgemiddelde. Dat is in april uitgekomen op 382, ruim onder het niveau van maart.

Het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van 2006 daalde in vergelijking met een kwartaal eerder. Dat is al voor het vierde kwartaal op rij. Bovendien kwam het aantal faillissementen in het eerste kwartaal van dit jaar uit op het laagste niveau in drie jaar.

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)

Faillissementen van bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken)