Inflatie 1,3 procent in mei

De inflatie kwam in mei 2006 uit op 1,3 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan in april. De inflatie wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Van april op mei waren er geen opvallende prijsveranderingen. De lichte toename van de inflatie is dan ook vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling tussen april en mei vorig jaar. Toen daalden de prijzen van autobrandstoffen en telefonie. Dat was dit jaar in mei niet het geval.

Aan de 1,3 procent inflatie in mei droegen de in het afgelopen jaar gestegen kosten voor huisvesting, water en energie 0,8 procentpunt bij. Vervoer droeg 0,6 procentpunt bij. Consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten hadden juist een verlagend effect van 0,5 procentpunt. Dit komt vooral door het afschaffen van het gebruikersdeel van de OZB per 1 januari 2006.

Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden aparte geharmoniseerde indices berekend. Volgens deze methode was de Nederlandse inflatie in mei 1,8 procent. Dit is ongewijzigd ten opzichte van april. Nederland behoort tot de landen met de laagste inflatie in de eurozone.

Eurostat, het Europese statistische bureau, berekende voor mei een inflatie in de eurozone van 2,5 procent. In april was de inflatie in de eurozone 2,4 procent.

Inflatie

Inflatie