Opbrengst rijksbelastingen fors gestegen

In 2005 bedroeg de belastingopbrengst voor de rijksoverheid 116 miljard euro, ruim 9 procent meer dan in 2004. Deze forse stijging was vooral te danken aan de aantrekkende economie en enkele incidentele ontvangsten. Voor het eerst sinds 2000 heeft het Rijk een klein overschot.

Opbrengst rijksbelastingen

Opbrengst rijksbelastingen

Hoge toename belastingen op inkomen

De opbrengst van de belastingen op inkomen en winsten bedroeg vorig jaar 55 miljard euro. Dit was 15 procent meer dan in 2004. Deze zeer hoge toename volgt op twee erg magere jaren. In 2003 daalde de opbrengst van deze belasting nog met 5 procent, in 2004 was de toename nog geen half procent.

Opbrengst belastingen op inkomen

Opbrengst belastingen op inkomen

Meer vennootschapsbelasting door economische groei

Door de verbeterde bedrijfsresultaten stegen in 2005 de opbrengsten van de vennootschapsbelasting en de dividendbelasting. De opbrengst van deze twee belastingen was ongeveer 4 miljard euro hoger dan begroot.
Eenmalig was de extra ontvangst van bijna 3 miljard euro aan inkomstenbelasting van de wettelijke sociale verzekeraars. Het betrof de definitieve afrekening van de geïnde loonbelasting en sociale premies over oude belastingjaren.

Belastingen op productie

De opbrengst van de belastingen die samenhangen met het productieproces, zoals accijnsopbrengsten van verbruiksartikelen en omzetbelasting, bedroeg vorig jaar 60 miljard euro. Dit was 5 procent meer dan in 2004.
De opbrengst van de accijns op de consumptie van tabak, benzine, bier en gedistilleerd was in 2005 een fractie lager dan in 2004. De omzetbelasting voor het Rijk bedroeg 36 miljard euro, ruim 3 procent meer dan in 2004. Door tariefverhogingen voor elektriciteit en aardgas brachten de belastingen op milieu ruim een kwart meer op dan in 2004.

Opbrengst belastingen op productie

Opbrengst belastingen op productie

Laurens Cazander