Uitvoer naar Bulgarije en Roemenië stijgt fors

De Nederlandse goederenuitvoer naar de toekomstige EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije is in de periode 2000–2005 flink toegenomen. De uitvoer naar Roemenië verdubbelde en de uitvoer naar Bulgarije steeg met bijna 85 procent. De invoer uit beide landen ontwikkelde zich minder dynamisch.

Aandeel in totale uitvoer beperkt

Ondanks de toegenomen uitvoer is het belang van Roemenië en Bulgarije in de totale Nederlandse uitvoer beperkt. De uitvoer naar Roemenië bedroeg in 2005 825 miljoen euro, dit is 0,3 procent van de totale Nederlandse uitvoer. Naar Bulgarije is het afgelopen jaar voor 299 miljoen euro (uitvoeraandeel 0,1 procent) aan goederen uitgevoerd.

Handel met Roemenië

Handel met Roemenië

Roemenië: uitvoer machines, invoer kleding

In 2005 is de uitvoer naar Roemenië met 22 procent gestegen. De uitvoer bestaat voor een groot deel uit machines, in het bijzonder computers en auto’s. De waarde van de uitvoer van machines is ten opzichte van 2004 met 32 procent gestegen. Een groot deel van de uitvoer van computers en auto’s is wederuitvoer.
In 2005 is voor 444 miljoen euro ingevoerd uit Roemenië, 4 procent minder dan in 2004. Kleding is het belangrijkste invoerproduct. De waarde van de ingevoerde kleding was 77 miljoen euro. Naast kleding zijn meubelen, schoeisel en schepen belangrijke invoerproducten.

Handel met Bulgarije

Handel met Bulgarije

Bulgarije: invoer en uitvoer nemen toe

De uitvoer naar Bulgarije is met 4 procent toegenomen. Er gaan vooral machines naar Bulgarije. De uitvoer van machines had in 2005 een waarde van 133 miljoen euro. Bijna 60 procent hiervan heeft betrekking op computers en auto’s. De uitvoer van machines is het afgelopen jaar met 20 procent gestegen.
De invoer uit Bulgarije is in 2005 met 4 procent gestegen tot 118 miljoen euro. Daarvan is 40 miljoen euro voor kleding.

Wiel Packbier